ВУЗ ШАГ
 

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100

 
Математика Вчитель інфо ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України - МОНмолодьспорту - See more at:

Управління

Обласний науково-методичний проект, над яким працює заклад:

«Освітні стратегії соціалізації особистості у громадянському суспільстві»

V етап –  підсумковий

Проблема школи: «Створення гуманістичного освітнього середовища як чинника соціального розвитку учнів різних вікових категорій»

Виховна  проблема  школи:

«Удосконалення  системи  виховної  роботи,   спрямованої  на  розвиток  соціальної  компетентності  школярів,  їх   самореалізацію  та   формування  національно-патріотичного,  інтелектуального  та  фізичного  потенціалу  учня»

 

 

Напрямки і завдання  діяльності школи

 

            З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» її інтеграції в Європейський  освітній простір, створення умов для забезпечення доступу  громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрямки і завдання на 2015/2016 н.р.:

1. Розпочати роботу педагогічного колективу над І етапом обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства".

2. Спрямувати навчально-виховний процес закладу на всебічний розвиток особистості учня з правом вибору напряму своєї освіти, розвикту індивідуальності з урахування його можливостей.

3. Створювати сприятливі умови для виховання креативно-інноваційної особистості кожної дитини з метою розвитку її фізично-духовних можливостей, розширення її пізнавального світогляду і самоконтролю.

4. Працювати над створенням іміджу школи, вивчаючи та впроваджуючи інноваційний досвід закладів міста, району.

5. Створити належні умови для адаптації до навчання учнів 1 класу та  в основній школі учнів 5 класу.

6. Працювати над укомплектуванням уроку як засобу розвитку  креативної особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу.

7. Упроваджувати допрофільну підготовку та профільне навчання в основній та старшій школі, де передбачити психолого-педагогічне діагностування школярів, діагностику рівня навчальних досягнень учнів основної школи.

8. Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання.

9. Забезпечити якісну підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та підсумкових оцінювань випускників школи.

10. Покращити роботу щодо виявлення обдарованої молоді та участі її в конкурсах,  предметних олімпіадах.

11. Підвищувати педагогічну майстерність, творчий потенціал вчителів, їх якісну професійну підготовку шляхом використання новітніх інноваційних технологій.

12. Брати участь у фахових конкурсах «Вчитель року», «Молодий вчитель», «Класний керівник року» тощо.

13. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

14. Разом з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей, місцевими радами, громадськістю, здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми щодо асоціальних проявів.

15. Вживати заходів щодо виявлення безвідповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, за неналежне виховання дітей, порушення їхніх прав. Проводити групові семінари та індивідуальні консультації для батьків, спрямовані на підвищення педагогічної компетентності батьків, обізнаності щодо батьківських обов’язків.

16. Здійснювати просвітницьку роботу в учнівському та батьківському середовищі щодо суїцидальних та асоціальних проявів серед неповнолітніх, проводячи моніторингові дослідження.

17. Спрямувати роботу соціально-психологічної служби на виявлення дітей, які потребують психологічної підтримки та надання їм відповідної фахової допомоги.

18. Спрямувати робот туристсько-краєзнавчого напрямку школи на активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів, на оновлення змісту форм і методів роботи по проблемі відродження звичаїв, традицій, збереження національної культури, глибокого вивчення історії та природи  рідного краю.

19. Організовувати дозвілля та задоволення освітніх потреб учнів шляхом участі у пошуково-дослідницькій та туристсько-краєзнавчій та патріотичній, художній, декоративно-прикладній та інших видах творчості, виховуючи у них почуття гідності, відповідальності за природу Батьківщини.

20. Здійснювати роботу щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення  та захисту прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.